BOUWEN BOVENOP DE A2

BOUWEN BOVENOP DE A2

In de film is te zien hoe gemeente Utrecht boven op het tunneldak van de A2 bij Leidsche Rijn het Berlijnplein heeft weten te realiseren samen met de architect, aannemer en de toeleveranciers. De oude perronkappen van Utrecht CS en 144 platanen moesten worden geplaatst zonder daarbij een te zware belasting te vormen voor het dak.

Tienduizenden
De filmmaakster volgde een jaar lang de bouwers. Elke dag raasden tienduizenden mensen door de tunnel over de A2 bij Leidsche Rijn zonder te beseffen wat er tijdens de bouw boven hun hoofd gebeurde. Gaandeweg de film wordt duidelijk hoe uniek de aanleg van dit grote plein is. De risico’s en uitdagingen bij het bouwen op het tunneldak waren talrijk. Zo is de omvang van het plein ongekend en diende bij de bouw een hoogteverschil van 7 meter te worden overbrugd. Verder moesten er 144 meerjarige platanen worden geplaatst in slechts 95 cm grond. De buitengewoon hevige storm van afgelopen zomer zorgde hierbij voor de nodige extra spanningen en uitdagingen.

Berlijnplein

Ook werden de oude perronkappen van Utrecht CS op het Berlijnplein herplaatst. Uiteraard mocht het verkeer van dit alles geen hinder ondervinden. In de film vertellen zowel Gemeente Utrecht als de architect wat hun uitgangspunten en gedachten zijn geweest voor het realiseren van het plein. De aannemer belicht de technische uitdagingen.