PRIVACY

Privacyverklaring


PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT


Impactainment Productions BV (Green Make Over is de handelsnaam van deze organisatie) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van Impactainment Productions BV en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Impactainment Productions BV verstrekt. Impactainment Productions BV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer – Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM IMPACTAINMENT PRODUCTIONS BV GEGEVENS NODIG HEEFT

Impactainment Productions BV verwerkt uw persoonsgegevens om de online liveshows of uw aanmelding naar behoren te kunnen verwerken en/of telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Impactainment Productions BV uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, zoals het bijwonen van een online liveshow, het na afloop toesturen van de evaluatie en/of uw aanmelding voor een andere productie van Impactainment Productions BV.

HOE LANG IMPACTAINMENT PRODUCTIONS BV GEGEVENS BEWAART

Impactainment Productions BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard door Impactainment Productions BV.

DELEN MET ANDEREN

ImpactainmentProductionsBVverstrektuwpersoonsgegevensalléénaanderden indienuhier toestemming voor heeft gegeven en indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van IMPACTAINMENT PRODUCTIONS BV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. IMPACTAINMENT PRODUCTIONS BV gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Algemene bezoekgegevens waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt worden ook gebruikt om te kunnen zien hoe lang u heeft deelgenomen aan bijv. een Webinar die is georganiseerd door IMPACTAINMENT PRODUCTIONS BV om zo te kunnen beoordelen of u recht heeft op de eventuele beloning die hieraan is gekoppeld.

GOOGLE ANALYTICS

IMPACTAINMENT PRODUCTIONS BV maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van IMPACTAINMENT PRODUCTIONS BV bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan IMPACTAINMENT PRODUCTIONS BV te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. IMPACTAINMENT PRODUCTIONS BV heeft hier geen invloed op.

IMPACTAINMENT PRODUCTIONS BV heeft Google geen toestemming gegeven om via IMPACTAINMENT PRODUCTIONS BV verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar  info@impactainment.com IMPACTAINMENT PRODUCTIONS BV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

IMPACTAINMENT PRODUCTIONS BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door IMPACTAINMENT PRODUCTIONS BV verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met IMPACTAINMENT PRODUCTIONS BV op via info@impactainment.com.