DOCU ‘DE VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST’

DOCU ‘DE VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST’

Documentaire: De Verpleegkundig Specialist

Door het ziekbed van een familielid kwam de onafhankelijke documentairemaakster Gwen Jansen in aanraking met een verpleegkundig specialist. Een zorgprofessional met vergaande bevoegdheden die al sinds 26 jaar door toenmalig minister Els Borst is geïntroduceerd maar waarvan Gwen het bestaan niet kende. Ze stelde zich in die hoedanigheid een aantal vragen: Wie is die verpleegkundig specialist? Sinds wanneer is deze zorgprofessional geïntroduceerd en met welk doel?

Ze besluit met haar camera op onderzoek uit te gaan en volgt van dichtbij vier verpleegkundig specialisten tijdens hun werkzaamheden. Elk met hun eigen aandachtsgebied en specialisme. En hoewel er in ons land al 5000 verpleegkundig specialisten actief zijn, blijkt Gwen niet de enige te zijn die de verpleegkundig specialist niet kent. Ook bij patiënten, collega’s en artsen laat de bekendheid dermate te wensen dat de documentairemaker besluit om minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en sport te gaan bevragen.

 

ONLINE KIJKEN

IN DE BIOSCOOP KIJKEN

  • 16 september – Utrecht – Slachtstraat (uitverkocht!!)
  • 26 september – Rotterdam – Lantarenvenster (uitverkocht!!)
  • 5 oktober – Utrecht – Bioscoop Kinepolis Jaarbeurs Utrecht (uitverkocht!!)
  • 1 & 2 november – Rotterdam – World Trade Center (uitverkocht !!)